Stichting De Ponyfarm en Antoine Verhoeven willen hun Ponyfarmconcept, met de daarbij behorende activiteiten, op meerdere plaatsen in Nederland een plaatsje bieden. Daarom is aan ViracochaConcepts gevraagd om vanuit de huidige vorm en invulling van De Ponyfarm een dusdanig concept te ontwikkelen, een Ponyfarm 2.0, wat kan dienen als basisconcept voor nieuwe vestigingen in Nederland. De Ponyfarmgroep zal het concept verder gaan promoten en gaan uitrollen in Nederland. Nieuwe ondernemers die graag zelf een Ponyfarm zouden willen starten kunnen contact opnemen met De Ponyfarmgroep. Antoine Verhoeven zal als eerste contactpersoon de nieuwe ondernemers verwelkomen om hen vervolgens van dienst te zijn in het verstrekken van informatie, bezichtiging van de huidige Ponyfarm en het opstarten van de eerste gesprekken richting samenwerking. Na deze gesprekken dient het moment zich aan tot het tekenen van een intentieverklaring en een geheimhoudingsovereenkomst. Hierna zal het contact gelegd worden met de projectadviseur binnen De Ponyfarmgroep. Binnen de groep zijn diverse adviseurs aanwezig om de nieuwe ondernemers bij te staan in de eerste verkennende fase betreffende het concept, het ondernemerschap, de haalbaarheid, de partners binnen het concept en de uiteindelijke lokatie. Als uiteindelijk alles haalbaar blijkt te zijn zal, na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst, de projectleider de nieuwe ondernemer gaan begeleiden in het voorbereidingsproces, de realisatie van de nieuwe lokatie en het vormgeven van de organisatie en de exploitatie.

Het Ponyfarm 2.0 concept is ontstaan nadat diverse bezoekers aan De Ponyfarm hadden aangegeven het jammer te vinden dat bij hen in de omgeving niet een soortgelijk initiatief als de Ponyfarm aanwezig was. Zij vonden De Ponyfarm een schitterend initiatief met een mooi gedachtengoed en waarbij de uitgangspunten en doelstellingen duidelijk en passend waren in onze huidige maatschappij en haar samenleving. Een concept met een toegevoegde waarde gezien de huidige ontwikkelingen in de zorg, het onderwijs en de vrijetijdsbesteding. Back to basics gaan in een natuurlijke en landelijke omgeving is goed voor iedereen, met in het bijzonder kinderen. Het is zeker voor kinderen een omgeving om zichzelf te kunnen zijn om zo spelenderwijs te ontwikkelen en te groeien.

De vragen van de bezoekers hebben mij, Antoine Verhoeven, aan het denken gezet. Het zou inderdaad mooi zijn als de Ponyfarm, als een 2.0 ponyfarmconcept, dusdanig vorm gegeven zou kunnen worden dat het via een franchise- of vestigingsconcept uitgerold kan worden door heel Nederland.

Het concept bestaat uit een basispakket wat uitgebreid kan worden met 1 of meerdere modules. Dit is de keuze van de ondernemer die het Ponyfarmconcept, in samenwerking met Antoine Verhoeven, verder invulling gaat geven. Dit aan de hand van de behoeftes in de markt waar De Ponyfarm als vestiging zou gaan landen. De Ponyfarm gaat uiteindelijk geleid worden door zelfstandige ondernemers die zelfstandig invulling gaan geven aan de activiteiten en diensten, en de exploitatie van ‘hun’ ponyfarm.

BEZOEKADRES

De Ponyfarm
Bleukweg 2
5032 PN Tilburg
(Tegenover Koolhoven)

Telefoon: 06 – 107 130 25
Mailadres: info@deponyfarm.nl

Onderdeel van De Ponyfarm Groep

INFORMATIE

Voor meer informatie of voor het aanvragen van onze digitale brochure met prijslijst bel of mail ons. Voor offertes, datumopties of boekingen kunt u contact opnemen met Antoine Verhoeven.

SOCIAL MEDIA